Η σελίδα κατασκευάστηκε από το Γιώργο Μαργαρίτη, καθηγητή ΠΕ19 με τη χρήση του CMS Drupal 7